Kiváló oktató elismerés az ÁKK-n

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzat alapján a Kiváló Oktató elismerésre az Államtudományi és Közigazgatási Kar oktatói és hallgatói tehettek javaslatot. A jelölési szakasz eredményeként létrejövő jelöltlistát a kari intézetek véleményezték, ezt követően az összesített jelöltlista a Kari Tanács 12/2019. (IV. 23.) számú határozatával került elfogadásra. A Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a
Kari Tanács által elfogadott jelöltekre a hallgatók a Neptun-rendszerben adhatták le szavazatukat, kiválasztva így a Kar Kiváló oktatójának személyét. A szavazás eredményeképpen Dr. Peres Zsuzsanna, a Magyar Állam és Jogtörténeti Intézet egyetemi docense nyerte el a Kiváló Oktató elismerést, szoros versenyben megelőzve a II. helyezett Dr. Pál Gábor egyetemi docens (Államelméleti és Kormányzástani Intézet), valamint a III. helyezett Dr. Takács Albert egyetemi docens (Alkotmányjogi Intézet) urakat. A Kiváló Oktató elismeréssel járó oklevél Dr. Peres Zsuzsanna részére tervezetten a Kar alap- és mesterképzésben végzett hallgatóinak oklevélátadó ünnepségén kerül átadásra.

Ezúton is szeretnénk megköszönni oktatóink és hallgatóink, a kari közösségünk aktivitását, részvételét a Kiváló Oktató elismerés adományozási eljárása során, egyúttal gratulálunk a helyezetteknek!