NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Záróvizsga

2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga időszak előzetes záróvizsga jelentkezés - összes képzés 2023. február 6 - 19.
2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga időszak végleges záróvizsga jelentkezés - alap- és mesterképzés 2023. április 1 - 30.
2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga időszak - államtudományi osztatlan mesterképzés TÁJÉKOZTATÓ
2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga időszak - alap- és mesterképzés 2023. június 26 - 30.

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2022/2023. tanév tavaszi félévi záróvizsgákra (előzetesen 2023. február 19. (vasárnap) 23:59-ig) 2023. április 30. (vasárnap) 23:59-ig (az államtudományi osztatlan mesterképzés hallgatói 2023. április 17. (hétfő) 14:00-ig) tudnak jelentkezni a Neptun tanulmányi rendszerben. Aki a megadott határidőig nem jelentkezik záróvizsgára, a 2022/2023. tanév tavaszi félév téli záróvizsga-időszakban záróvizsgát nem tehet!

A 2022/2023. tanév tavaszi félév záróvizsga-időszakban szakdolgozatukat/diplomamunkájukat megvédeni, illetve a záróvizsgán részt venni csak azok a hallgatók jogosultak, akik:

-   szakdolgozatukat/diplomamunkájukat - a szabályzatban rögzített határidőig - a Neptun rendszerbe feltöltötték, valamint dolgozatuk bírálaton részt vett;

-   záróvizsgára jelentkeztek a Neptun rendszeren keresztül, legkésőbb 2023. április 30-ig (államtudományi osztatlan mesterképzés hallgatói legkésőbb 2023. április 17-ig);

-   az előírt tanulmányi követelményeket teljesítették, végbizonyítványt (abszolutóriumot) szereztek;

-   az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségük és Könyvtári tartozásuk nincs.


Tanulmányi Osztály
 

 

Tájékoztatók

 

Tájékoztató a záróvizsgáról

Záróvizsgára jelentkezés menete a Neptun rendszerben

Tájékoztató a záróvizsga követelményeiről - 2021/2022. tanév II. (tavaszi) félév

Államtudományi osztatlan mesterképzési szak

Közigazgatás-szervező alapképzési szak

Nemzetközi igazgatási alapképzési szak

Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak

International Public Service Relations mesterképzési szak

Kiberbiztonsági mesterképzési szak

Kormányzás és vezetés mesterképzési szak

Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak

Közigazgatási mesterképzési szak

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

 

Aktuális felkészülési kérdések és olvasmánylisták

 

Felkészülési kérdések a 2021/2022. tanév II. (tavaszi) félévben

 

TVSZ 52. § (6) "A záróvizsgára való felkészülés összefoglaló kérdéseit a záróvizsgaidőszak előtt legalább 60 nappal közzé kell tenni."

Nemzetközi igazgatási BA

Nemzetközi tanulmányok MA

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA

International Public Service Relations MA

Fejlesztéspolitikai programmenedzser MA

Kiberbiztonsági MA

Közgazdálkodás és közpolitika MA

Kormányzás és vezetés MA

Európai és nemzetközi igazgatás MA (kifutó szak)

 

Olvasmánylista a a 2021/2022. tanév II. (tavaszi) félévben

 

Közigazgatás-szervező BA

 

Felkészülési kérdések az államtudományi osztatlan mesterképzési szakon záróvizsgázóknak a 2021/22. tanév II. (tavaszi) félévében

 

I. Államelmélet és alkotmánytan

II. Közigazgatástan és közigazgatási jog

III. Közszolgálati vezetéselmélet és szervezéstan

IV. Közgazdálkodás és Államháztartástan

V. Nemzetközi kapcsolatok és európai integráció

Államtudományi osztatlan mesterképzés záróvizsga beosztás

 

Korábbi felkészülési kérdések és olvasmánylisták

 

Felkészülési kérdések a 2020/2021. tanév II. (tavaszi) és 2021/22. tanév I. (őszi) félévében

 

TVSZ 52. § (6) "A záróvizsgára való felkészülés összefoglaló kérdéseit a záróvizsgaidőszak előtt legalább 60 nappal közzé kell tenni."

Nemzetközi igazgatási BA

Nemzetközi tanulmányok MA

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA

International Public Service Relations MA

Fejlesztéspolitikai programmenedzser MA

Európai és nemzetközi igazgatás MA (kifutó szak)

 

Olvasmánylista a a 2020/2021. tanév II. (tavaszi) és 2021/22. tanév I. (őszi) félévében

 

Közigazgatás-szervező BA

Közgazdálkodás és közpolitika MA