Záróvizsga

2022. évi nyári záróvizsga időszak előzetes záróvizsga jelentkezés 2022. február 7 - 19.
2022. évi nyári záróvizsga időszak végleges záróvizsga jelentkezés 2022. április 1 - 30.
2022. évi nyári záróvizsga időszak - államtudományi osztatlan mesterképzés 2022. május 16 - július 1.
2022. évi nyári záróvizsga időszak - alap- és mesterképzés 2022. június 27 - július 1.

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2022. évi nyári záróvizsgákra (előzetesen 2022. február 19. (szombat) 23:59-ig ) 2022. április 30. (szombat) 23:59-ig tudnak jelentkezni a Neptun tanulmányi rendszerben. Aki a megadott határidőig nem jelentkezik záróvizsgára, a 2022. évi nyári záróvizsga-időszakban záróvizsgát nem tehet!

A 2022. évi nyári záróvizsga-időszakban szakdolgozatukat/diplomamunkájukat megvédeni, illetve a záróvizsgán részt venni csak azok a hallgatók jogosultak, akik:

-          szakdolgozatukat/diplomamunkájukat 2022. április 15-ig (késedelmi díj befizetése ellenében április 30-ig) a Neptun rendszerbe feltöltötték, valamint dolgozatuk bírálaton részt vett;

-          záróvizsgára jelentkeztek a Neptun rendszeren keresztül, legkésőbb 2022. április 30-ig;

-          az előírt tanulmányi követelményeket teljesítették, végbizonyítványt (abszolutóriumot) szereztek;

-          az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségük és Könyvtári tartozásuk nincs.


Tanulmányi Osztály
 

 

Tájékoztatók

 

Tájékoztató a záróvizsgáról

Záróvizsgára jelentkezés menete a Neptun rendszerben

Tájékoztató a záróvizsga követelményeiről - 2021/2022. tanév II. (tavaszi) félév

Államtudományi osztatlan mesterképzési szak

Közigazgatás-szervező alapképzési szak

Nemzetközi igazgatási alapképzési szak

Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak

International Public Service Relations mesterképzési szak

Kiberbiztonsági mesterképzési szak

Kormányzás és vezetés mesterképzési szak

Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak

Közigazgatási mesterképzési szak

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

 

Aktuális felkészülési kérdések és olvasmánylisták

 

Felkészülési kérdések a 2021/2022. tanév II. (tavaszi) félévben

 

TVSZ 52. § (6) "A záróvizsgára való felkészülés összefoglaló kérdéseit a záróvizsgaidőszak előtt legalább 60 nappal közzé kell tenni."

Nemzetközi igazgatási BA

Nemzetközi tanulmányok MA

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA

International Public Service Relations MA

Fejlesztéspolitikai programmenedzser MA

Kiberbiztonsági MA

Közgazdálkodás és közpolitika MA

Kormányzás és vezetés MA

Európai és nemzetközi igazgatás MA (kifutó szak)

 

Olvasmánylista a a 2021/2022. tanév II. (tavaszi) félévben

 

Közigazgatás-szervező BA

 

Felkészülési kérdések az államtudományi osztatlan mesterképzési szakon záróvizsgázóknak a 2021/22. tanév II. (tavaszi) félévében

 

I. Államelmélet és alkotmánytan

II. Közigazgatástan és közigazgatási jog

III. Közszolgálati vezetéselmélet és szervezéstan

IV. Közgazdálkodás és Államháztartástan

V. Nemzetközi kapcsolatok és európai integráció

Államtudományi osztatlan mesterképzés záróvizsga beosztás

 

Korábbi felkészülési kérdések és olvasmánylisták

 

Felkészülési kérdések a 2020/2021. tanév II. (tavaszi) és 2021/22. tanév I. (őszi) félévében

 

TVSZ 52. § (6) "A záróvizsgára való felkészülés összefoglaló kérdéseit a záróvizsgaidőszak előtt legalább 60 nappal közzé kell tenni."

Nemzetközi igazgatási BA

Nemzetközi tanulmányok MA

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA

International Public Service Relations MA

Fejlesztéspolitikai programmenedzser MA

Európai és nemzetközi igazgatás MA (kifutó szak)

 

Olvasmánylista a a 2020/2021. tanév II. (tavaszi) és 2021/22. tanév I. (őszi) félévében

 

Közigazgatás-szervező BA

Közgazdálkodás és közpolitika MA