Szaknyelvi kurzusok alóli felmentés

Azon hallgatók számára, akiknek a szakos mintatanterve szaknyelvi kurzusok teljesítését írja elő, és Erasmus hallgatói tanulmányi mobilitás keretén belül valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytattak, lehetőségük van mentességet kérni az előírt szaknyelvi kurzusok teljesítése alól.

A fenti lehetőség azon hallgatókra vonatkozik, akik legkésőbb a 2019/2020. tanévben vesznek részt Erasmus programban.

Az eljárás elindításához a szükséges formanyomtatvány az oldal alján érhető el, amelyet az ÁNTK Tanulmányi Osztályán (Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ I. emelet 126.) kell leadni.

A kérelemhez csatolni kell a külföldi részképzést igazoló Transcript dokumentum másolatát.

A kérelemeket a validációs eljárás keretén belül az ÁNTK Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottsága bírálja el.

A kérvény letölthető ITT.