Beiratkozás

Beiratkozási tájékoztató a 2019/2020. tanévre felvettek részére

 

 

 

Szerződések

A szerződések négy példányát a Tanulmányi Osztály biztosítja a beiratkozás alkalmával.

 

A közszolgálati ösztöndíjas hallgató

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatóra alapvetően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a levelező munkarendben tanuló közszolgálati ösztöndíjas hallgatói juttatásra nem jogosult.

A közszolgálati ösztöndíjas képzésre felvett személlyel az Egyetem a beiratkozás részeként szerződést köt.

A közszolgálati ösztöndíjasokra vonatkozó további speciális szabályok:

Az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja értelmében a felsőoktatásban irányadó támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni azt a félévet, amelyet az NKE törvény 21/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

Az Nftv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott ún. abszolút támogatási idő (tizenkét félév, illetve osztatlan mesterképzésben tizennégy félév) az Egyetem hallgatóinak az Egyetemen folytatott tanulmányai tekintetében nem alkalmazandó.

Az Nftv. 47. § (3) bekezdésében meghatározott ún. relatív támogatási idő (egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje) számításakor kizárólag az Egyetem közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésén igénybe vett támogatási időt kell figyelembe venni.

 

 

Az önköltséges hallgató

Az önköltséges képzésre felvételt nyert személlyel az Egyetem az Nftv. 108. § 8. pontjában meghatározott hallgatói képzési szerződést köt.