"Határtalan" lehetőségek

  • CEEPUS

Bosznia-Hercegovina, Csehország*, Horvátország, Montenegró, Szerbia* és Szlovákia felsőoktatási intézményeiben töltött tanulmányi célú mobilitási ösztöndíj pályázható a 2018/2019-es tanév őszi félévére. A CEEPUS programról részletes információ a Tempus Közalapítvány honlapján található.

  • DAAD ösztöndíjak

A DAAD  (Deutscher Akademischer Austauschdienst) minden évben meghirdeti a következő tanévre szóló ösztöndíjait a Németországban továbbtanulni és kutatni vágyó  hallgatók, diplomások és kutatók számára.

Pályázati határidő: minden év november 15.

  • OMAA ösztöndíjak

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.

A hallgatók számára kiírt ösztöndíjak beadási határidői: minden év március 15., május 15., október 30., december 15.

  • Walter Hallstein Program

A Walter Hallstein mobilitási program egyedülálló módon a Baden-Württemberg Stiftung finanszírozásával lehetőséget teremt külföldi hallgatók számára, hogy helyi, járási és tartományi szinten megismerkedjenek a német közigazgatással a gyakorlatban, olyan ismereteket szerezve, melyek rendkívül hasznosak lesznek számukra a főleg a német jogrendszer hatását tükröző magyar közigazgatásban. A fogadó intézmények évről évre lehetőséget adnak hallgatóinknak arra, hogy ne csak egy-egy osztály, ennélfogva egy-egy szakigazgatási ágazat gyakorlatába, de rotációs alapon akár a fogadó intézmény tevékenységi körének teljes választékába is betekintsenek (pl.: szociális igazgatás, építésügyi igazgatás, hatósági engedélyeztetés, szabálysértési ügyek, ifjúságvédelem, stb.)

A Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg felsőoktatási intézmény a Közigazgatás-tudományi Kar sokoldalú partnereként nemcsak a hallgatók toborzásában, kiválasztásában és a megfelelő fogadó intézmény megtalálásában segédkezik, de szinte kivétel nélkül minden hallgató számára szállást is talál a két hónapos gyakorlat időtartamára. Diákjaink számára kiváló lehetőséget jelent a program, hiszen hazai képzésükhöz illeszkedő külföldi közigazgatási szakmai gyakorlatot szerezhetnek, melyet akár kötelező szakmai gyakorlatként is elfogadtathatnak, mindezt a júliustól októberig tartó időszakban, ami nem zavarja meg a reguláris képzésen való részvételüket, s mindezt olyan havi ösztöndíj összeg mellett, mely majdnem háromszorosa annak, amit Erasmus szakmai gyakorlatos hallgatóként kapnának. A Közigazgatás-tudományi Karról minden évben 2-3 hallgatót vesznek fel a programra.

Pályázati határidő: 2019. április 30.

Magyarországnak a világ számos országával van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési egyezménye. A kétoldalú megállapodásokban rögzített munkatervek többek között rövid és hosszú tanulmányutakon, nyári egyetemeken, valamint rész-és teljes képzéseken való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára.

Pályázhatnak egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD hallgatók, oktatók, kutatók, kutatóintézetek munkatársai, valamint a különféle művészeti ágak képviselői.  A pályázók köre és a pályázás feltételei országonként és ösztöndíj típusonként eltérőek.

Határidők és további információ a Tempus Közalapítvány honlapján érhetők el.

  • Fulbright ösztöndíj

Posztgraduális hallgatói ösztöndíjak az USA-ba

Az ösztöndíj továbbtanulási, illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). Visiting Student Researcher-ek (VSR) esetén átlagosan 5 hónap. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma, kiváló angol nyelvtudás és magyar állampolgárság (amerikai-magyar állampolgárok nem pályázhatnak).

Pályázati határidő: 2019. május 20.

  • John N. Lauer Leadership Training Program

Koalíció Gyakornoki Program - Coalition Internship Program

A John N. Lauer Vezetőképző Program célja, hogy angolul beszélő, jól képzett, magyarországi és határon túli magyar fiatalokat megismertessen az amerikai kongresszusi hivatalok, vagy kapcsolódó intézmények működésével, ezáltal motiválva őket közszolgálati tevékenység vállalására saját származási helyükön. A program időtartama a fogadószervezet követelményeitől függően max. 4 hónap, helye Washington, DC, Amerikai Egyesült Államok. 

Jelentkezés: folyamatos

További információ

 

   Walter Hallstein Programm